Inge Dinis Jensen - Byrådskandidat Ikast-Brande kommune


 
Navigation

Hvem er jeg
Mine politiske mærkesager
Politiske udvalg
Det laver jeg også
Foreningsarbejde
Forside
Forside

Logo

 
Nuværende politiske udvalg

Jeg er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Her beskæftiger vi os med musikskolen, biblioteksområdet, svømmecentre og idræt og kultur iøvrigt. Det er vanvittig spændende og netop her mærkes, at fantastisk mange mennesker er optaget af kulturområdet. Selv få penge og lidt opmærksomhed kan gavne en lille forening i Ikast-Brande.
I denne periode har vi vedtaget en ny biblioteks- og kulturpolitik.
Jeg er så heldig at have fået en plads i Økonomiudvalget, hvor mange beslutninger går igennem. Her forsøger jeg at påvirke mine mærkesager og at gennemskue økonomien.

Jeg er medlem af Børne- og Undervisningsudvalget som beskæftiger sig med alle børn og unge i alderen fra 0-18 år.

Folkeoplysningsudvalget - Her er jeg udpeget/valgt af byrådet. Det har jeg ønsket, fordi det netop handler om ildsjælene. I mange kommuner har man fjernet fou-udvalget, men jeg vil stadig mene, at dette udvalg (eller et lignende) er vigtigt og yderst demokratisk for vore foreninger i kommunen.

Første spadestik