Inge Dinis Jensen - Byrådskandidat Ikast-Brande kommune


 
Navigation

Hvem er jeg
Mine politiske mærkesager
Politiske udvalg
Det laver jeg også
Foreningsarbejde
Forside
Forside

Logo

 
Mine politiske mærkesager

På siden kan du finde noget om mig,- om mine mærkesager og mit engagement i forskellige kommunale/ lokale tiltag.

 • Miljøet er det allervigtigste for vores samfund. ALLE mennesker har brug for rent vand, luft og madvarer for at kunne leve godt og sundt.SportyInge
 • Mennesker det næstvigtigste: - og hvordan får vi egentlig sunde og gode mennesker? Jeg tror på, at hvert eneste menneske skal føle sig nyttigt og værdifuldt i forhold til samfundet - til deres arbejde- til familien - til samfundet. De mennesker, der har overskud skal hjælpe menneskene uden det overskud, så det bliver en "win -win situation." Jeg forventer mig meget af samarbejdet mellem DGI/DIFog Ikast-Brande kommune i forhold til "Den bevægende kommune" 
 • Folkeskolen er mit hjerte nær, da jeg selv er folkeskolelærer på 30. år. Folkeskolen bør være veludviklet resourcemæssigt , for der er mål nok at følge. Folkeskolen er nærmest bunden i vores samfunds pyramide, hvor fundamentet skal være i orden, for at vi kan koble ungdomsuddannelser og arbejde ovenpå.

  Folkeskolen skal være det bedste tilbud til vore børn. Her mødes alle på tværs af religion, baggrund og økonomi.

 • Ungdomsuddannelserne skal være rummelige, og resourcer skal tilføres, således at også ungdomsuddannelserne kan rumme og tage vare på alle vore dejlige unge mennesker - også de elever, der fra folkeskolen har en diagnose.

 • Ældreområdet skal fortsat være under lup. Vi skal behandle vore ældre, som vi gerne selv vil behandles. Det er af yderste vigtighed, at vi er opmærksomme på, Kulturhusat der demografisk bliver flere ældre, og det bliver en stor udfordring for samfundet. De ældre er ligeledes anderledes ældre, end vi før har set,- og heldigvis. De kan og vil rigtig meget selv! Derfor skal de specielt støttes i alle deres gøremål via ældreråd og idrætter.
 • Kulturområdet/foreningslivet er lidt af en livsstil for mig. Jeg beundrer ildsjæle og vil i alle leder og kanter støtte den frivillige indsats. Foreningslivet er for mig et af de største symboler på demokrati og Danmark. Jeg er selv aktiv i foreningslivet, har altid været instruktør i den frivillige idræt - i svømmeklubber, gymnastikforeninger og er altid med på noget nyt. I denne byrådsperiode har jeg siddet i folkeoplysningsudvalget - valgt ind af kulturudvalget.
  Biblioteksområdet fylder ligeledes ”fri og lige adgang til viden” er afgørende for uddannelse og dannelse.
 • Sundhed på tværs i kommunen lige fra bervægelse og kost til cykel- og motionsstier.